مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست محیطی می رسند و منظر و هویت شهری را، تحت شعاع قرار می دهد،مبلمان شهری گویند.
روف گاردن یا بام باغ ، تکنولوژی مدرن سقف سبز است با کارایی بالا بر روی پشت بام ها و تراس ها که به دلیل نیاز به موادی سبک و بسیار مقاوم و نیز ایجاد بستری مناسب برای رشد پوششی گیاهان ، امری تخصصی و مهندسی می باشد
در بحث طراحی محوطه حیاط و پارک ها به موارد مختلفی می توان اشاره نمود مانند ابنما ها الاچیق ها ی مختلف سنگ فرش و چمن کاری کف حیاط که جلوه ای ویزه به محیط بیرونی ساختمان میبخشد.