طراحی محیطی

در بحث طراحی محوطه حیاط و پارک ها به موارد مختلفی می توان اشاره نمود  مانند ابنما ها الاچیق ها ی مختلف سنگ فرش و چمن کاری کف حیاط  که جلوه ای ویزه به محیط بیرونی ساختمان میبخشد.

که در این میان الاچیق بیشترین جلوه را در بحث محوطه سازی داراست . الاچیق‌ها معمولا از جنس چوب ساخته می‌شوند تا حس دوستی با طبیعت را بیشتر کنند. آلاچیق‌ها می‌توانند طراحی متفاوتی داشته باشند؛ بعضی از آنها دارای سقف‌های شیب‌دار هستند و بعضی دیگر آلاچیق ها  سقفی مسطح دارند. نوع طراحی آلاچیق‌ها بستگی زیادی به محوطه موجود دارد. می‌توان باربیکیوها را در دل همین آلاچیق‌ها نیز طراحی کردآلاچیق‌ها می‌توانند طراحی مجلل و کارشده‌ای داشته باشند. درواقع طراحی‌شان بستگی زیادی به محوطه‌ای که در آن قرار دارند، دارد و شکل ظاهری‌شان از محوطه بیرونی خانه تبعیت می‌کند