آشپزخانه مکانی است که بسیاری از کارهای خانه در آن انجام می‌گیرد. انگار که ما در آشپزخانه زندگی می‌کنیم.
برای فضا سازی بهتر محیط داخلی موردی که در شروع بایددر نظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است.
 نقش نورپردازی در طراحی و دکوراسیون داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست. نورپردازی در هر فضایی سبب می شود عناصر آن فضا جلوه ی ویژه و قابل توجهی پیدا کنند.
در چیدمان یک مکان ابتدا باید اصول اولیه یعنی توجه به کاربرد فضا و روانشناسی موقعیت، شناخت سبک متداول در چیدمان، روانشناسی رنگ، محل قرارگیری، شناخت کادر (دیوار)، شناخت ارگونومی و تأثیر نور را مدنظرقرارداد.
دکوراسیون داخلی که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، است.
مشاوره و راهنمایی قبل از پروژه

ضمانت اجرا پروژه در مدت زمان معین شده