دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، است.

بخش اعظم عمرانسان در فضاهای داخلی بناها سپری میشودپس. این فضاباید به گونه ای طراحی شود که پاسخگوی نیازهای اساسی ما باشد . طراح خوب در ابتدا باید یک روانشناس خوب نیز باشد. چرا که هر فضایی که دست به طراحی آن می زنیم برای انسان و فعالیت های انسانی طراحی می شود. بنابراین توجه به حالات و روحیات و بررسی عادات و روش های زندگی افراد در اولویت می باشد.

 

مشاوره و راهنمایی قبل از پروژه

ضمانت اجرا پروژه در مدت زمان معین شده