نما کلاسیک

نما در واقع واسطه و بهتر بگوییم زبان گویای ساختمان با محیط اطراف آن محسوب می‌شود. بنابراین اجرای صحیح و اصولی آن یعنی تقویت و تحکیم ساختمان و قدرت بیان آن.

واقعیت این است که سبک معماری مصطلح به رومی در واقع فقط مربوط به روم باستان نمی شود بلکه سیر عظیمی از تاریخ معماری را در بر میگیرد که شامل ایران باستان نیز می شود .کتیبه های تخت جمشید وسر ستون های زیبای آن را به یاد بیاوریم تا متوجه شویم در نماهای رومی به کرات از آنها استفاده می شودمدتی است که نمای رومی یا کلاسیک با استفاده از سنگهای سفید و کرمی در اکثر مناطق شهرهای ایران  و بالاخص مناطق بالاشهری مورد توجه مردم قرار گرفته که با نور پردازی های انجام گرفته منجر به افزایش زیبایی و چشم نواز شدن شهرها میشوند