پلان معماری : همانطور که خود نیز می دانید واژه Plan به معنای : طرح , نقشه و برنامه ریزی است . اما پلان معماری شامل مجموعه ای از اطلاعات و مستندات بصورت گرافیکی و گاه نوشتاری ست که به نمایش و ارائه عناصر معماری موجود می پردازد .
مشاوره و راهنمایی قبل از پروژه

ضمانت اجرا پروژه در مدت زمان معین شده