تفاوت طراحی داخلی و دکوراسیون

 

 

سه عبارت معماري داخلي ، طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي معمولا به غلط به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند. گرچه هر سه بخش هاي مشتركي با هم دارند و هدف همه ي آنها بهبود كيفيت زندگي از طريق بهبود فضاست ، اما مترادف هم نيستند.

 

تخصص معماري داخلي در مقياس انساني و در ارتباط با فضاهاي عمومي و شخصي است. مباحث تخصصي مرتبط با معماري داخلي مباحثي چون روانشناسي رفتار ، ساختارها و خدمات پشتيباني ، مواد و مصالح ساختماني ، رسانه هاي ارتباطي ، ارگونومي و .. است.

در طرف مقابل دكوراتورها كساني هستند كه تنها با سطح ظاهري فضا سرو كار دارند. اغلب آنها دوره هاي تخصصي را گذرانيده و آموزش ديده اند.

بسيار واضح است كه عليرغم اشتراكات بسيار ، اين سه رشته مترادف هم نيستند و در حوزه اي كاري متفاوتي فعاليت فعاليت مي كنند.

جامعه طراحان داخلي آمريكا ، طراح داخلي را چنين تعريف مي كند: متخصصي براي طراحي فضاهاي داخلي با عملكرد و كارايي بالا كه تخصص خود را از طريق آموزش هاي رسمي كسب كرده است.

مهمترين بخش حرفه ي يك طراح داخلي ، داشتن هنر و علم درك رفتار مردم به منظور ايجاد فضاهاي كاربردي خلاقانه درون ساختارهايي ست كه معماران داخلي طراحي كرده اند.